Voorwoord

Deze eerstelijnsrapportage is gemaakt door Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat voor de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en bevat gegevens die in opdracht van Rijkswaterstaat zijn verzameld in het kader van het MWTL programma t/m 2022. Het verwerken, analyseren en toevoegen van de gegevens uit 2022 in dit rapport is gedaan door dr. W. Stolte en J. Rienstra. Aan eerdere rapportages (vanaf 2010) hebben vele anderen gewerkt. De voorliggende rapportage is opgebouwd met scripts vanuit de gegevens in Scheldemonitor.

Samenvatting

Deze rapportage is opgemaakt met door RWS in de Scheldemonitor beschikbaar gemaakte hydrodynamische, fysisch-chemische en biologische gegevens (alleen fytoplankton). De rapportage gaat over gegevens verzameld in de periode 1996 tot en met 2022 voor de Westerschelde en de monding. De gegevens zijn verkregen in het kader van de Nederlandse MWTL monitoring. Het is een eerste weergave van de beschikbare data en heeft als doel om enkel te beschrijven ‘wat men in de meetresultaten ziet’. Het bevat een korte interpretatie van de gegevens op basis van een eenvoudige analyse.

De rapportage is opgesteld in het kader van de OntwikkelingsSchets 2010 en vormt een van de bouwstenen voor de vergunningverlening van de derde verdieping van het Schelde-estuarium.

De verdere duiding van deze en Vlaamse gegevens wordt gedaan in de 6-jarige cyclus van analyse- en eveluatierapportage, de zogenaamde T-rapportages. Aangezien deze analyse- en evaluaties een vastgestelde methodiek volgen van waaruit verdere gevolgtrekkingen wordt gedaan, wordt in deze eerstelijnsrapportage verder geen duiding gegeven aan de resultaten.

Versie

Eerstelijnsrapportages worden elk jaar gemaakt. Hieronder is informatie over de datum van deze rapportage, en tot welk jaar de gegevens zijn verwerkt.

  • Eindversie 22-02-2023: bevat data t/m 2022, missend in deze versie is:
    • Golven: locatie Cadzand,
    • Biota: De gegevens over verontreinigingen in biota zijn op dit moment onvolledig of ontbrekend. Besloten is om deze dit jaar weg te laten uit de eerstelijnsrapportage. Het Biota hoofdstuk is daarom in deze versie niet toegevoegd. De verwachting is dat deze in de volgende versie weer toegevoegd gaat worden.